แนะนำโปรแกรมวาด Chart

เนื่องจากเมื่อวันประชุม (4 ก.ย. 57) ที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึง โปรแกรมสำหรับวาด FlowChart, Hierarchy Chart หรือ Diagram ที่จะใส่ไว้ในรูปเล่มของ โครงงาน 1  จึงขอชี้แจงดังนี้
 • อาจารย์ไม่อยากให้น.ศ.ใช้โปรแกรมแบบไม่ถูกต้อง (โปรแกรมเถื่อน) จึงขอแนะนำให้ไปวาดในโปรแกรมประเภท freeware ที่อนุญาตให้ใช้ฟรี ซึ่งมีเยอะมากในปัจจุบัน
 • แนะนำโปรแกรมแบบออนไลน์ (ต้องต่อเน็ตขณะวาด) คือที่  www.draw.io  ซึ่งมีข้อดีดังนี้
  • ใช้งานง่าย เมนูเป็นภาษาไทย (ถ้าตั้ง browser + window location ไว้เป็นไทย)
  • มีแม่แบบให้เลือกเยอะ โดยเฉพาะแม่แบบของ FlowChart, Hierarchy Chart
  • น.ศ.สามารถเลือกแม่แบบ แล้วแก้ไขให้เป็นระบบของตัวเองได้เลย
  • สามารถ Save ใส่ drop box ได้ ข้อมูลไม่สูญหายง่าย ๆ และไม่โดนไวรัส
  • เนื่องจากโปรแกรมจะถามหา ที่เก็บไฟล์ก่อนว่าจะเก็บไว้ที่ไหน แล้วถ้าน.ศ.ต้องการจะเก็บใส่ drop box ก็จำเป็นจะต้องสมัคร drop box ก่อน ถ้าน.ศ.ยังไม่มี
  • เมื่อนักศึกษาบันทึกไฟล์ไว้เสร็จแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์นั้นออกมาเป็นรูป (*.jpg, *.png, *.gif) หรือเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ เพื่อนนำไป insert ใน word ต่อไป
Post : 11 ก.ย. 57


ภาพประกอบ

เข้าเว็บไซด์แล้วหน้าแรกจะให้เลือกสถานที่เก็บไฟล์
ยอมรับเงื่อนไขการเข้าถึงไฟล์
สร้าง diagram ใหม่
เลือกแม่แบบ diagram จากเมนูแยกประเภทของ Template
เลือกรูปแบบของ diagram ที่ต้องการสร้าง
พิมพ์รายละเอียดลงไปในแม่แบบ
กดปุ่ม บันทึก ตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อย เวลาจะนำไปประกอบในเอกสาร ก็เลือกเมนู File>> download as >> แล้วเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ เช่น เป็นไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ pdf


Comments