สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 2/2556

posted Jul 29, 2013, 5:37 AM by Nuth OTANASAP
ครั้งที่ 2/2556 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556
(เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 56)

วิชาที่เปิดสอบ
Information Technology Passport Examination (IP)
Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)
Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

ติวสอบ
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556
วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2556
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556
เวลา 9.00 - 17.00 
ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

หมายเหตุ 
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคเรียน 
ร้านอาหารในมหาวิทยาลัย จึงหยุดจำหน่าย 

Comments