พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่าน มาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2556

posted May 10, 2013, 10:04 AM by Nuth OTANASAP   [ updated May 11, 2013, 9:11 AM ]
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่าน มาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2556 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โดย รมต.กระทรางวิทย์ฯ และ ผอ.สวทข.

ITPE April 3, 2013