ติดต่อเรา

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย

Department of Computer Science
Department of Business Computer
Department of Digital Media
ชั้น 4 อาคารพลกฤษฯ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม 

กรุงเทพ 10160

4th Fl, Pholakrit Bldg.,
Southeast Asia University
19/1 Pechkasem Rd., 
Bangkok 10160 THA
 โทรศัพท์ :  (66) 2-807-4500 ต่อ 310
 อีเมล :   comsci@sau.ac.th 
 เว็บไซต์ :    csbc.sau.ac.th
   dm.sau.ac.th 

Tel:  (66) 2-807 - 4500 Ext. 310 
Email:   comsci@sau.ac.th  
Website: csbc.sau.ac.th
  dm.sau.ac.th